מערכת לשיעורים מקוונים | Zoom Logo

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון מעמידה לרשות הסטודנטים והמרצים את מערכת הזום.

מומלץ לקרוא את המלצות מערך הסייבר הלאומי לפני שימוש במערכת.